625/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh P26, Quận Bình Thạnh, TP HCM