625/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh P26, Quận Bình Thạnh, TP HCM
 
625/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh P26, Quận Bình Thạnh, TP HCM
 
palagohotel@gmail.com
 
028 35111799, 028 35111655

Gửi liên hệ cho chúng tôi